Giới thiệu Công ty Kiểm Toán A.B.B Việt Nam

Công ty Kiểm Toán ABB Việt Nam (ABB) được thành lập năm 2001, là một công ty chuyên cung cấp các dịch vụ Kiểm toán, Kế toán, Tư vấn Thuế và Tư vấn tài chính tại thị trường Việt Nam. ABB là một thành viên của Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam (VACPA), được cấp phép hành nghề bởi Bộ Tài Chính.

Sáng lập viên của ABB là những người có năng lực chuyên môn giỏi, có kinh nghiệm làm việc quốc tế, được cấp phép hành nghề bởi Hiệp hội Kế toán viên công chứng Anh Quốc (ACCA UK), Học viện Quản Trị Tài Chính Hoa Kỳ (AAFM) và được đào tạo thường xuyên thông qua các chương trình cập nhật kiến thức của Bộ Tài Chính.